Mars-hasáb

Tartalom letöltése (pdf) ▼

”Hát itt meg mi történik?” Magyar magánegészségügyi anzix a 2018-as számok és jelenlegi mozgások fényében.

”Hát itt meg mi történik?” – kérdezi egyre több befektető, illetve vállalattulajdonos partnerünk. 10 éve követjük szorosan a magánegészségügyi piac alakulását, valamint 4 éve tesszük közzé vélemény cikkeinket a szereplőkkel és piaci trendekkel kapcsolatban. 2016-ban alacsony egészségügyi szakdolgozó bérek és magas tőkeigény jellemezte a piacot; a tőkeigény áthidalására új befektetői kör megjelenését, illetve a jelenlévő piaci szereplők konszolidációját vártuk középtávon, mint természetes választ. 2017-ben, kis régiós kitekintés mellett a kereslet erősödéséről, a hazai magánegészségügyi piac várható organikus növekedéséről, valamint ezzel kapcsolatos erősödő befektetői érdeklődésről írtunk. 2018 és 2019 pedig magáért beszélt: friss szereplők, friss tőke, friss megközelítések megjelenését látjuk, ugyanakkor az egyedi cégstratégiák korántsem egyszerűsödtek le!

Ebben a cikkben elgondolkodtunk: milyen stratégiát követve lehetnek sikeresebbek a különböző típusú piaci szereplők? 

2015 áprilisában a NASA vezető kutatója, Ellen Stofan egy fórumon jelentette ki: "Azt hiszem, hogy egy évtizeden belül határozott jeleket találunk a Földön kívüli életre, 20-30 éven belül pedig bizonyítékaink is lesznek"Játszunk el a gondolattal: Mit gondolhat egy távolról jött marslakó az ügyeinkről? Talán még az életünkben ellenőrizhetjük!

Tények

  1. Nyilvánosan elérhetőek a hazai kiemelt magánegészségügyi szolgáltatók 2018-ra vonatkozó éves beszámolói. (Forrás: e-beszámoló)

  2. Lantos Csaba áprilisi cikkében tárgyalja a magánegészségügyi piac jelenlegi helyzetét: a tőke hiányának, ellátó intézmények hatékonyságának kiemelésével (Forrás: https://novekedes.hu)

  3. A portfólió 2018 augusztusában az egészségügyben dolgozók bérének robbanásáról írt (Forrás: https://www.portfolio.hu)

A magyar magánegészségügyi szereplők teljesítménye

A magánegészségügyi szolgáltatói szektor résztvevői olyan humán egészségügyi szolgáltatást végző vállalkozások, amelyek magán (tehát nem állami) tulajdonban vannak. A tavalyi listánkhoz képest megnövekedett a 0,5 milliárd forint árbevételt meghaladó szereplők száma, ami jól mutatja a szektor kiemelkedő növekedési profilját. A vezető magánegészségügyi szolgáltató társaságok legfrissebb, közzétett pénzügyi beszámolóit elemezve megállapítható a 0,5 milliárd forint árbevételt meghaladó szereplőkről, hogy:

  • Az első két legnagyobb piaci szereplő forgalma kiemelkedő, vezető szerepük jelenleg nem veszélyeztetett. A piacon lévő további szereplők által elfoglalt pozíció dinamikusan változik, mely jól mutatja a jelenlegi forrongó magánegészségügyi piac jellegét.
  • A dinamikusan bővülő kereslet gyorsuló piaci árbevétel növekedéssel párosult, ezt jól tükrözi a 2017-18-as árbevétel növekedés 15%-ot megközelítő mediánja. Egyes szereplők még a technológiai startupok piacán is irigylésre méltó növekedést produkáltak (Maternity 36%, Emineo 49%, Istenhegyi Magánklinika 47%).
  • A Duna Medical Center forgalma a tőkeintenzív operációs tevékenységének köszönhetően mintegy 42%-os növekedésen ment keresztül 2018-ban (1,5 milliárdról 2,2 milliárdra), melynek köszönhetően 5 helyet lépett előre a listánkon.
  • A megfigyelt vállalatok medián EBITDA fedezete a 2017-es csúcs (11,5%) után 2018-ban 9,3%-ra mérséklődött. Mindezzel együtt a legsikeresebb szereplők 25%, vagy afölötti fedezetet is elértek.

6 

1. Alapvető piaci trendek

Hogyan is néz ki tehát a privát egészségügyi piaci a Marsról nézve? Tulajdonképpen a következő 3 „hívószó” definiálja ennek jelenlegi állapotát és jövőbeli kilátásait: kereslet, bérek, tőke.

Növekvő kereslet

A magánegészségügyi szolgáltatások iránti, legfőképpen a járóbeteg ellátásra vonatkozó kereslet folyamatos növekedése hosszú évek óta tapasztalható; 2016-ban a járóbeteg szakrendelésekre elköltött magánforrások már 25%-kal meghaladták az állami biztosító finanszírozásának mértékét. Alapvetően ehhez a növekvő kereslethez igazodik a kínálat is, hiszen a top szolgáltatók számának és a piac méretének konstans bővülése tapasztalható. A 0,5 milliárd feletti bevétellel rendelkező szereplők köre a tavalyihoz képest ismét új vállalatokkal bővült (2018-ban 4 új szolgáltató), a szereplők összárbevételének pedig folyamatos növekedése tapasztalható a vizsgált időszak alatt. (1. táblázat). Az ellátó entitások számának növekedése a közöttük lévő versenyt is fokozza, hiszen a bővülő kínálattal az egyes intézmények (szinte teljes) kizárólagossága egyes rendelési területeken is csökken, így a betegekért való versengés során egyfajta árverseny is kialakul a piacon. A piac bővülése nem csak az igénybe vehető szakterületek számának növekedésében, hanem a kis-közepes és akár nagyobb műtétek iránti kereslet bővülésben is megmutatkozik.

Kritikus azonban észrevenni: a fák itthon sem nőnek az égig! Az általános makrogazdasági konjunktúra, illetve a magánegészségügy-specifikus keresletnövelő tényezők mellett egyre többször látjuk megjelenni erős kérdésként a piaci szereplők folyamatos árnövelésének (konzultációs díjak, beavatkozási díjak) fenntarthatóságát.

Bérek változása

Magyarországon egészen 2013 óta a reálbérek folyamatos növekedése tapasztalható, ezen belül az egészségügyben dolgozók fizetésében is egy pozitív trend látható. Ahogyan a Portfólió is írta 2018 augusztusi cikkében, az egészségügyben dolgozók átlagos bruttó bérében alapvetően csak 2016-tól tapasztalható robbanásszerű, folyamatos emelkedés, amely indokoltságát és várható bekövetkezését jelezte az is, hogy addig az ágazati bérek még a nemzetgazdaság béreinek átlagához képest is jóval alacsonyabbak voltak. Miért is fontos ez most számunkra? Humánszolgáltatás lévén a privát egészségügyben tevékenykedő vállalatok egyik legjelentősebb költségtétele a bérköltség. A magyar magánegészségügyi szolgáltatók 2016-tól 30% feletti személyi költség növekedést könyvelhetnek el éves szinten, amelynek jelentősége abban rejlik, hogy ha a munkabérek változásából eredő költségnövekedés meghaladja az árbevétel növekedését, akkor a vállalatok profithányada csökken és a későbbi beruházások finanszírozására nem lesz elégséges az operációs nyereségből felhalmozott tartalék.

Tőkeigény

A magánegészségügyi szolgáltatók tőkeigénye vitathatatlan. A megfelelő épület, belső infrastruktúra, orvosi műszerek és gépek konstans biztosítása jelentős összegeket igényel. Ezek finanszírozása összességében komoly kezdeti tőkebefektetéssel jár, illetve egy ellátásszámban növekvő intézmény esetében az újabb beruházások finanszírozása sem egyszerű feladat. Hosszú távon tehát egy jelenleg felszerelt, de alacsony fedezettel operáló klinika fenntartása szinte lehetetlen külső finanszírozások, együttműködések nélkül, hiszen a fokozódó versenyhez és növekvő keresleti igényekhez igazodóan az újabbnál újabb eszközök és technológiák megvásárlása nélkülözhetetlen egy versenyképes szolgáltatási portfólió üzemeltetéséhez.

2. Válasz a trendekre

A röviden leírt trendek fényében a piaci szereplők számára újabb, a hagyományostól eltérő stratégiák alkalmazásának megfontolását javasoljuk. Nézzük is meg, milyen egyszerű kérdésekre kell válaszolni mielőtt stratégiai döntést hozna egy magánegészségügyi szolgáltató! Figyelem: az alábbi ábra saját gondolkodásunk leegyszerűsített megjelenítése, természetesen egyedi szereplők több dobozba is beleillenek!

Szereplok abra 

Gyorsvonatok

Kitettségüket növelve az iparágban újabb beruházásokat eszközölnek piacvezető pozíciójuk megteremtésének reményében. Külföldön, jellemzően nyugati piacokon sikerhez vezetett ez a stratégia, nézve a svéd Capio avagy a német Fresenius csoport sikertörténeteit 9%-os, illetve 15%-os 2017-es növekedés kíséretében. Nem kell messzire mennünk, közvetlenül a szomszédunkban is találunk hasonlóan sikeres vállalatokat akár a román Medlife csoport, akár a Regina Maria növekedési számaira tekintve. Az első konszolidációs taktikát választó szereplők a magyar piacon is megjelentek, példa erre a TritonLife csoport Róbert Károly Magánkorház, illetve ezt követően a Genium Esztétikai Központ felvásárlása, avagy az országhatárokat átívelő Medlife akvizíció, mely során a csoport a Rózsakert Medical Centerrel erősítette portfólió cégeinek számát. 

Fontolva Haladók

A Fontolva Haladók bízhatnak a piac organikus növekedésében, hiszen keresleti oldalról további bővülés várható. Piaci pozíciójuk megőrzéshez azonban folyamatos versenytárskövetés és gyors reakciókészség szükséges, hisz a tabella évről évre változik, illetve ne feledjük: a fák (konzultációs, illetve beavatkozás-díjak) itthon sem nőnek az égig! 

Kis Okosok

Specializáltságukkal egy erős brandet alakítottak ki, jellemzően nemzetközileg is elismert, sikeres, kiváló orvosokkal az intézmények élén. Ennek köszönhetően kevésbé vannak kitéve erős versenynek, így a béremelkedésre áremeléssel is tudnak reagálni, mely elégséges profitot termel a folyamatos beruházási igények, illetve fejlesztések fedezésére. A tulajdonosok motiváltak, hosszútávon jellemzően visszaforgatják profithányaduk jelentős részét.

Pihenésre Vágyó Zsenik

A Kis Okosokhoz hasonlóan egyedi intézményeket hoztak létre, viszont a hosszú évek munkájának gyümölcsét a mostani mozgolódó piacon nagy valószínűséggel sikeresen le tudják aratni. Több, a konszolidáció élére álló szereplővel tűzdelt piac megléte bátoríthatja a Pihenésre Vágyó Zseniket az alapvetően nehéz kiszállási döntés meghozatalában, ahol viszonylag széles befektetői körrel és versenyfolyamattal lehet maximalizálni a vállalat értékét.

Kreatív Innovátorok

Ezen csoport tagjai kiszolgáltatott helyzetben vannak. Jellemzően nincs tőkéjük a piaci konszolidációban való aktív szerepvállaláshoz és még elszenvedik a növekvő bérek okozta eredményhányad csökkenést, hiszen egyre több szereplővel kell versenyezniük a betegekért, specializációval viszont nem rendelkeznek. Ezen szereplők túlélési esélyeit előre mutató technológiák alkalmazásával javíthatják, melyek akár költségcsökkentéssel, akár sztenderd organikus növekedésen felüli bővüléssel segíthetik a pénzügyi eredményességet.

A jobb felhasználói élmény által vezérelve az ellátóegységek manapság egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek magán a konkrét ellátáson túlmutató egyéb tényezőkre. Az egyik ilyen tényező, amely számos nyugati országban már egészen 2015 óta jelen van és hazánkban is elkezdett már kibontakozni az az online orvosi ellátás, másnéven telemedicina. Ebben a keretrendszerben a beteg alapvetően egy online felületen keresztül jelzi, hogy milyen gondjai, panaszai vannak és az orvos a túloldalon a leírtak alapján reagál, így akár fizikai érintkezés nélkül is megoldódhat a beteg problémája. Magyarországon a Medicall illetve a fejlesztés alatt álló Dokiapp a piac kiemelkedő szereplői. Egy telemedicina platform bevezetésétől költségcsökkenést és hatékonyság növekedést várhatnak a szolgáltatók. Egyrészt a kevésbé komoly megbetegedések ellátását hatékonyabb erőforrás felhasználással, online platformon keresztül tudják intézni a szolgáltatók, így több orvosidőt allokálva a komplikáltabb esetek személyes kezelésére. Másrészt az online konzultáció során a betegút is hatékonyabban menedzselhető, a beteget a megfelelő szakrendelés irányába terelve. A fentiek mellett az állandó orvosok kapacitáskihasználása is jobban optimalizálható, mely pozitívan hat az eredményességre.

Tradícionális Generalisták

Egy konszolidálódó és piaci pozíciókért versengő szereplőkkel teletűzdelt iparágban nehéz sikeresnek lenni specializáció és innováció nélkül, nehéz döntéseket azonban a sikeresség érdekében jobb minél előbb meghozni. Természetesen, ezen szereplők a fenti kérdéseket újra gondolhatják, tőke nélkül akár új tőkéstárs bevonásával, specializáció nélkül akár iparági szereplővel való együttműködéssel vagy akár csak a technológiai fejlesztést megfontolva máris elkerülhetik a leáldozó pályát és akár Gyorsvonatok, Kis Okosok, vagy Kreatív Innovátorok csoportjába is bekerülhetnek. Fontos azonban a kritikus döntések megfelelő időben történő meghozatala.

3. Konklúzió

A Status Quo vége közeleg. A hazai magánegészségügyi szereplők jelenlegi fejlődési szakaszában a megszokott úton való haladás már nem sokáig lesz egy járható megoldási irány. Az átalakulóban lévő magánegészségügyi szektor (keresleti oldali változások, a növekvő bérek és az egyre több piaci szereplő megléte) a vállalatok stratégiájának újragondolását kívánják. Úgy látjuk, hogy az egyes szereplők által a fenti kérdésekre adott válaszok is befolyásolni fogják az iparági listánk alakulását a következő évek során. Azok a szereplők, amelyek saját helyzetüket felismerve megfelelően reagálnak a piaci trendekre és versenytársaikat elemezve újra és újra felteszik magunknak a fenti kérdéseket nagyobb eséllyel lesznek sikeresebbek.

Heal Partners Kft. (www.healce.com)

Varga Éva

Jászkuti Bertalan
Karli Péter

Ügyvezetők

A Heal Partners Kft.-ről: A Heal Partners Kft. egy független tranzakciós tanácsadó cég, melyet 2009-ben a közép-kelet európai középméretű cégek tőkeellátottságának elősegítésére hoztunk létre. Ügyfeleink elsősorban magántulajdonban lévő vállalatok, magánbefektetők, kockázati tőkealapok. Elkötelezettek vagyunk a minőség iránt, melyet a közel 20 éves befektetési banki és professzionális tanácsadási munkáink közben sajátítottunk el. Fókuszunk: Három kiemelt iparágban (i., Egészségügy/Gyógyszeripar, ii., Telekommunikáció/Média /Technológia, iii., Logisztika /Disztribúció tranzakciós tanácsadási szolgáltatások (cégértékesítés, tőkebevonás, vállalat-felvásárlás, külső finanszírozás bevonása), tranzakciós felkészítés, üzletértékelés, illetve pénzügyi modellezés. Hátterünk: Vezető munkatársaink az elmúlt közel 20 évben a közép-kelet-európai régió piacvezető befektetési bankjainál és vállalati-pénzügyi tanácsadó cégeinél szereztek tapasztalatokat számos nemzetközi projektben. Tagjai vagyunk a Globalscope nemzetközi hálózatának (www.globalscopepartners.com), ami egy pénzügyi tanácsadókat tömörítő nemzetközi hálózat és az országhatárokat átívelő tranzakciók során nyújtott tanácsadásra fókuszál.

[1] Szabályozási megfelelés, engedélyek beszerzése és folyamatos megújítása, stb.

Összes cikk:

 

Újabb üzleti év zárult, a számok nyilvánosak: a hazai kiemelt magán egészségügyi szolgáltatók tovább növekedtek a 2016-os üzleti évben. Valamilyen magyar sikertörténet, avagy követjük a szomszédot? 2017. júniusi cikkünkben áttekintjük, hogyan teljesített a magyar magán egészségügyi szektor a tavalyi évben a román magánszektorral összehasonlítva.